Bibliaóra

admin | 24.4.2024

A mai bibliaórán az újszövetségi napi ige alapján figyeltünk Istenre: "Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól..." (1Jn 1, 5-10)
A 90 éves Icso János testvérünket a Jer 17, 7 vérsével köszöntöttük: "De ál­dott az a fér­fi, aki az Úrban bí­zik, aki­nek az Úr a bi­zo­dal­ma. Mert olyan lesz, mint a víz mel­lé ül­te­tett fa, amely a fo­lyó­ig eresz­ti gyö­ke­re­it, és nem fél, ha el­jön a hő­ség, lomb­ja üde zöld ma­rad. Szá­raz esz­ten­dő­ben sincs gond­ja, szün­te­le­nül ter­mi gyü­möl­csét." (Jer 17, 7)