IMAHÉT SZEPSIBEN ÉS MAKRANCON

admin | 31.1.2024

Szeresd az Urat, a te Istenedet, ...és felebarátodat, mint magadat." (Lk 10, 27)

A Burkina Faso-i keresztyének által választott vezérige alapján református, római-katolikus és görög-katolikus Krisztus-hívőkként tartottunk két alkalommal is Szepsiben és Makrancon közösen önvizsgálatot, hogy vajon láthatóak-e az életünkben és szolgálatunkban az Isten és felebarátunk szeretetének gyümölcsei, valamint azért imádkoztunk, hogy az irgalmas Samaritánus példája nyomán és a mi Urunktól tanult szeretettel mi magunk is tudjunk felebarátjává lenni egymásnak és másoknak minden különbözőségeink ellenére.
Köszönet a szolgálattevőknek, az egyházközségek vezetőinek, presbitereinek és minden testvérnek a részvételért, odaszánásáért, imákért és az alkalmak utáni szeretetvendégségért! SDG!