"Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond." (ApCsel 16, 14)

admin | 18.11.2023

A hitmélyítő második alkalmán Nt. Győrky Szilvia, legenyemihályi lelkipásztor, a Szlovákiai Református Nők Egyesületének elnöknője Lídia története alapján tett bizonyságot arról, hogyan lehet és kell is a keresztyén embernek hűséggel helytállni az élet több " frontján" egyszerre. A bibliai Lídia családanyaként, sikeres vállalkozóként, és a filippi, majd thyatirai gyülekezet befogadója és védnökeként vált erkölcsi példaképpé mások számára. Hozzá hasonlóan tevékenyek sokan a református nők egyesületében. Nagy Zsuzsa testvérünk a szeretetszolgálat számos lehetőségéről számolt be, amelyekkel idehaza és Kárpátalján is sok bajbajutottat segítenek folyamatosan. Az egyesület önkéntes jótékony és áldott szolgálatához bárki csatlakozhat. Elég, ha bekövetjük az egyesület oldalait a Facebookon: Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete, ...Ungi Egyházmegye vagy ... Zempléni Egyházmegye. Köszönjük az inspiráló szolgálatot! SDG!