Hálaadó istentisztelet

admin | 19.1.2023

Szeretettel hívunk és várunk minden emlékezőt, egykori jószívű adakozót és önkéntes segítőt a 2023. január 22-i 10.30 órai hálaadó istentiszteletre, amelyen megemlékezünk az 1989. decemberében és 1990. januárjában megvalósult szeretetszolgálatról, annak 33. évfordulója alkalmából.
Szepsi és vidékének lakosai anno felekezeti hovatartozástól függetlenül számos teherautónyi segélyszállítmánnyal segítették Erdély népét a romániai véres forradalom idején.
Igehirdetéssel szolgál: Gábor Lajos, nyugalmazott lelkipásztor, a segélyszállítmány koordinátora, társszervezője.
Verset mond: Fedor Erika, tanár.
A hálaadás után e szeretetszolgálatnak emléket állító kopjafánál elhelyezzük a hálaadás és emlékezés koszorúit.
"Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! ...Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!" (Zsolt 90, 12.16-17)